• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

زمان بندی ارسال و داوری مقاله ها

دریافت مقالات کامل 10 مهر 1399
اعلام داوری مقالات  20 مهر 1399
 رفع اشکال و ارسال مجدد مقالات 30 مهر 1399
 اعلام داوری نهایی مقالات 05 آبان 1399

روز شمار

ورود ارائه دهندگان مقاله

پوستر همایش

 

دبیرخانه علمی همایش (انجمن مهندسی سازه ایران)

نشانی: تهران،خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی شمالی،

ساختمان وزارت علوم- طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران

تلفن: 81032212

فکس: 81032242

ایمیل: isse@irastconf.com

کانال تلگرام انجمن: