• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
فرم ثبت نام در همایش
 1. نام:(*)
  فیلد اجباری
 2. First name:(*)
  فیلد اجباری
 3. نام خانوادگی:(*)
  فیلد اجباری
 4. Last name:(*)
  فیلد اجباری
 5. کد ملی:(*)
  فیلد اجباری (فقط عدد وارد کنید)
 6. سمت:
  فیلد اجباری
 7. Position:
  اجباری
 8. نام شرکت/سازمان:
  فیلد اجباری
 9. Company Name/ Organization:
  Invalid Input
 10. نام دانشگاه :
  Invalid Input
 11. University
  Invalid Input
 12. رشته تحصیلی:
  Invalid Input
 13. Field of Study:
  Invalid Input
 14. نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
  فیلد اجباری
 15. Managing Director:
  Invalid Input
 16. نوع فعالیت شرکت/سازمان:
  Invalid Input
 17. Type of Business:
  فیلد اجباری
 18. شماره عضویت انجمن:
  لطفاً عدد وارد نمایید
 19. آدرس:(*)
  فیلد اجباری
 20. کد پستی:(*)
  فیلد اجباری (فقط عدد وارد کنید)
 21. تلفن تماس:(*)
  فیلد اجباری (فقط عدد وارد کنید)
 22. فکس:(*)
  فیلد اجباری (فقط عدد وارد کنید)
 23. تلفن همراه (جهت تماس های ضروری):(*)
  فیلد اجباری (فقط عدد وارد کنید)
 24. Email:(*)
  فیلد اجباری
 25. وب سایت:
  Invalid Input
 26. کپی فیش واریزی:(*)
  اجباری
 27. کپی کارت دانشجویی:
  Invalid Input
 28. کد امنیتی:(*)
  کد امنیتی:
  جدیدکد وارد شده صحیح نمی باشد؟
 29. کد اقتصادی:
  لطفاْ عدد وارد نمایید

روز شمار

تاریخ های مهم

 دریافت مقالات کامل:

10 مهر 1399 

اعلام داوری مقالات:

20 مهر 1399

رفع اشکال و ارسال مجدد مقالات:

30 مهر 1399 

اعلام داوری نهایی مقالات:

05 آبان 1399 

ورود ارائه دهندگان مقاله

پوستر همایش

 

دبیرخانه علمی همایش (انجمن مهندسی سازه ایران)

نشانی: تهران،خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی شمالی،

ساختمان وزارت علوم- طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران

تلفن: 81032212

فکس: 81032242

ایمیل: isse@irastconf.com

کانال تلگرام انجمن: