• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

کمیته علمی همایش

 آقای دکتر ابوالفضل اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر ابوالقاسم کرامتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر سعید عرفانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر اقبال شاکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر غلامرضا هوائی (دبیر کمیته علمی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر محسن تهرانی زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر محمد حسن بسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر محمود شاکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای مهندس شاپور طاحونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر محمد زمان کبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 آقای دکتر اسفندیار زبردست دانشگاه تهران
 آقای دکتر سهیل محمدی دانشگاه تهران
 آقای دکتر پرویز قدوسی دانشگاه علم و صنعت ایران
 آقای دکتر علی کاوه دانشگاه علم و صنعت ایران
 آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری دانشگاه علم و صنعت ایران
 آقای دکتر محمد حسن بازیار دانشگاه علم و صنعت ایران
 آقای دکتر هرمز فامیلی دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر حمزه شکیب دانشگاه تربیت مدرس
 آقای دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی    پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 آقای دکتر علیرضا خالو دانشگاه صنعتی شریف
 آقای دکتر محمد تقی کاظمی دانشگاه صنعتی شریف
 آقای دکتر محمدعلی ارجمند دانشگاه شهید رجائی
 آقای دکتر محمود یحیایی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 آقای دکتر نعمت حسنی  دانشگاه شهید بهشتی
Professor Tushar Kanti Datta Indian Institute of Technology

 

روز شمار

تاریخ های مهم

 دریافت مقالات کامل:

10 مهر 1399 

اعلام داوری مقالات:

20 مهر 1399

رفع اشکال و ارسال مجدد مقالات:

30 مهر 1399 

اعلام داوری نهایی مقالات:

05 آبان 1399 

ورود ارائه دهندگان مقاله

پوستر همایش

 

دبیرخانه علمی همایش (انجمن مهندسی سازه ایران)

نشانی: تهران،خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی شمالی،

ساختمان وزارت علوم- طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران

تلفن: 81032212

فکس: 81032242

ایمیل: isse@irastconf.com

کانال تلگرام انجمن: