• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

چرا حمایت مالی کنیم؟

 • فرصت جهت نصب اِستندهای تبلیغاتی شرکت در مکانهای درنظرگرفته شده
 • فرصت قرار دادن بخشی از اطلاعات تخصصی شرکت در فضای در نظر گرفته شده برای هر حامی
 • معرفی حامی از طریق نمایش لوگو یا نام شرکت در تمامی بروشورها، پوسترها، بنَرِها، نشریات و وب سایت و .....
 • دریافت کامل تماس ها و اطلاعات کاری شرکت ها و مؤسسات شرکت کننده در همایش
 • فرصت سخنرانی جهت شناساندن بیشتر شرکت و فعالیت های آن
 • نام بردن از حامیان مالی در طول همایش

روز شمار

تاریخ های مهم

 دریافت مقالات کامل:

10 مهر 1399 

اعلام داوری مقالات:

20 مهر 1399

رفع اشکال و ارسال مجدد مقالات:

30 مهر 1399 

اعلام داوری نهایی مقالات:

05 آبان 1399 

ورود ارائه دهندگان مقاله

پوستر همایش

 

دبیرخانه علمی همایش (انجمن مهندسی سازه ایران)

نشانی: تهران،خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی شمالی،

ساختمان وزارت علوم- طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران

تلفن: 81032212

فکس: 81032242

ایمیل: isse@irastconf.com

کانال تلگرام انجمن: